ร่างกายมีไขมันมาก เสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูง

ร่างกายมีไขมันมาก เสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูง

ร่างกายมีไขมันมาก เสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูง

ไขมันเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะช่วยในการดูดซึมวิตามิน ช่วยในการสร้างฮอร์โมนบางชนิด ช่วยให้ผิวหนังมีความชุ่มชื่น ช่วยให้ร่างกายมีความอบอุ่น และยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆ ร่างกายของเราสามารถสังเคราะห์ไขมันจากตับได้บางชนิดเท่านั้น เราจึงจำเป็นต้องได้รับไขมันบางส่วนจากอาหาร แต่การได้รับไขมันมากเกินความต้องการของร่างกาย ก็อาจส่งผลให้เราเป็นโรคไขมันในเลือดสูงได้เช่นกัน

โรคไขมันในเลือดสูง คือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงมากกว่าปกติ  โดยทั่วไปจะต้องไม่เกิน 200 mg/dl  ซึ่งพบว่าเมื่อมีค่าของไขมันเกินระดับหนึ่งแล้ว  บุคคลนั้นๆจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ต่างๆได้อีก นอกจากโรคไขมันในเลือดสูง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ไขมันที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมี 2 ชนิดคือ

  • คอลเลสเตอรอลชนิด LDL ไขมันชนิดไม่ดี ซึ่งจะทำหน้าที่นำไขมันจากตับเข้าสู่กระแสเลือด ค่าปกติในร่างกายไม่ควรเกิน 120 mg/dl

  • ไตรกลีเซอไรด์ คือไขมันที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ และสามารถได้รับจากอาหารที่รับประทาน โดยเฉพาะอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง อาหารรสหวานจัด โดยไตรกลีเซอไรด์จะไปทำให้ คอเลสเตอรอลชนิด HDL ไขมันชนิดดีลดลง ค่าปกติในร่างกายไม่ควรเกิน 150 mg/dl

อย่างไรก็ตาม ไขมันยังคงเป็นสารอาหารสำคัญที่ร่างกายต้องการ เราจึงควรดูแลตัวเองให้มีระดับไขมันดีและไม่ดีอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่ต้องใช้น้ำมันจำนวนมากในการประกอบอาหารเช่น การทอด การผัด เป็นการลวก หรือการต้มแทน หากต้องใช้น้ำมันก็เลือกไขมันจากพืชแทนการใช้ไขมันจากสัตว์ เพราะจะมีไขมันชนิดดีอยู่บ้าง ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถห่างไกลการโรคไขมันในเลือดสูงได้อย่างแน่นอน