มารู้จักคอลเลสเตอรอลกันเถอะ

มารู้จักคอลเลสเตอรอลกันเถอะ

มารู้จักคอลเลสเตอรอลกันเถอะ

คอเลสเตอรอล (Cholesterol)     เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ถูกขนส่งผ่านทางกระแสเลือด พบมากใน ตับ ไขสันหลัง สมอง และผนังหลอดเลือดแดง คอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนบางชนิด และเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ หากร่างกายมีคอเลสเตอรอลมากเกินไป อาจทำให้เกิด โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ คอเลสเตอรอลที่เราตรวจวัดในเลือด มี 2 ชนิด คือ

คอเลสเตอรอลชนิด  HDL (High-Density Lipoprotein) หรือคอเลสเตอรอลชนิดดี ซึ่งทำหน้าที่พาไขมันส่วนเกินในกระแสเลือดกลับไปยังตับ ช่วยป้องกันไม่ให้มีไขมันสะสมบริเวณหลอดเลือดแดง ค่าปกติไม่ควรต่ำกว่า 40 mg/dl

คอเลสเตอรอลชนิด  LDL (Low-Density Lipoprotein) หรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ซึ่งจะทำหน้าที่นำไขมันจากตับมาสะสมตามเนื้อเยื่อต่างๆ และผนังหลอดเลือด ค่าปกติไม่ควรเกิน 120 mg/dl

          โดยปกติแล้วเราจะได้รับ คอลเลสเตอรอลจากการสังเคราะห์ภายในร่างกาย หรือจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป  ซึ่งคอลเลสเตอรอลอาจพบได้ในอาหารหารทุกมื้อไม่มากก็น้อย  อาหารที่มีปริมาณคอลเลสเตอรอลมากคืออาหารจำพวก ไขมันจากสัตว์ เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารที่ใช้น้ำมันในการประกอบอาหาร

ดังนั้นเราจึงเราควรดูแลสุขภาพร่างกาย โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารมัน ๆ  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้เราก็สามารถห่างไกลจากโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นจาก คอลเลสเตอรอลได้แน่นอน